Cart 0
Events pioneering in responsible plastic use
bg_dark.jpg
 

Waarom deze campagne? 

Deze campagne informeert bezoekers over de milieu-impact van bekers op de grond en motiveert ze om hun beker na gebruik in te leveren.

 
 
icon_reusable.png

REUSABLE CUPS

Herbruikbare bekers worden niet altijd optimaal hergebruikt. Op de grond raken ze beschadigd, waardoor ze sneller onbruikbaar worden. Of ze belanden in afvalbakken en verdwijnen zo van het terrein. Een niet-hergebruikte hardcup is verre van duurzaam.

icon_recycable.png

RECYCLABLE CUPS

Wegwerpbekers kun je beter niet zomaar ergens weggooien: Op de grond raken ze vermengd met zand, in inzamelbakken met ander afval. Bij meer dan 2-5% vermenging is het onmogelijk om deze bekers hoogwaardig te recyclen.

Zwart.png
 

De campagne

De campagne is geïnitieerd door Plastic Promise en wordt gesteund door onder andere Green Events, VVEM en ook Plastic Promise ambassadeur Sam Feldt. Het is een algemene oproep, zoals Celebrate Safe en NIX18.

Deze campagne spoort alle Nederlandse evenementenbezoekers aan om hun beker niet op de grond te gooien. Er is voor alle bekertypes, flessen, festivals en braderies een plek in deze campagne.

 
 

Waarom meedoen?

Bij het herbruikbaar of recyclebaar maken van plastic bekers en flesjes, is de bezoeker is een belangrijke schakel. Als we de krachten bundelen van alle grote merken en festivalorganisatoren, bereiken we gezamenlijk alle festivalbezoekers. Zij zijn hard nodig om onze drinkbekers en flessen weer hoogwaardig te kunnen recyclen of hergebruiken. En dat is de ambitie die we gezamenlijk hebben uitgesproken tijdens de Plastic Promise.

Bewustwording en gedragsverandering zijn moeilijk realiseerbaar. Het is daarbij belangrijk dat een boodschap consistent en consequent herhaald wordt. Alleen met een industriebrede aanpak kunnen we het verschil maken.

 

 
Zwart.png
Blanco-NL-Optie-A-FB-post-1080x1350.jpg
Blanco-NL-Optie-B-FB-post-1080x1350.jpg

Download de mediakit

In samenwerking met Boomerang Agency en gedragswetenschappers hebben we een mediakit ontwikkeld die bruikbaar is voor zowel grootschalige festivals als voor kleinere, lokale evenementen. Om overbodige productie en transport te voorkomen, zijn alle materialen digitaal.