Platform

Pioneering in responsible plastic use

Het gebruik van plastic wegwerpartikelen past steeds minder binnen een samenleving die op duurzaamheid en circulariteit gericht is. Zowel op Europees als landelijk niveau worden al plannen gemaakt om het gebruik van (wegwerp)plastic aan te pakken.

Plastic Promise is een landelijk platform, waar kennis en ambities van pioneers worden gedeeld met als doel het plastic gebruik in de evenementen industrie te reduceren en de alsnog gebruikte plastics hoogwaardig te recyclen.

Het gebruik van plastic wegwerpartikelen op festivals en events is nu nog vaker regel dan uitzondering. Dat kan beter. Daarom streven we ernaar dat binnen 3 jaar minimaal 50% van alle plastic wegwerpartikelen (zoals bekers, borden, bestek en rietjes) door herbruikbare producten is vervangen of hoogwaardig gerecycled wordt.

ADE Green 2018

ADE Green 2018

Het Plastic Promise-platform is gelanceerd op ADE Green op 17 oktober 2018 en kent een looptijd van 3 jaar. Green Events is, als initiatiefnemer van de Plastic Promise, aangesloten bij landelijke Plastic Pact NL en zal signalen, behoeften en vraagstukken in dit samenwerkingsverband bespreekbaar maken.

Door op een bewuste manier met het gebruik van plastic om te gaan, inspireren we andere sectoren om hetzelfde te doen. Tegelijkertijd brengen we bewustwording teweeg onder de miljoenen mensen die elk jaar events bezoeken. Mensen die we kunnen inspireren om ook na hun bezoek bewuste keuzes te maken wat betreft het gebruik van plastic.

Met Plastic Promise gaan koplopers in de evenementenindustrie de uitdaging aan om het gebruik van plastic wegwerpartikelen te reduceren en een positieve impact op onze leefwereld te hebben. Om daarin flinke stappen te kunnen zetten, is een samenwerking in de gehele keten van essentieel belang.

Plastic Promise is een initiatief van Green Events Nederland en de Green Deal ‘Afvalvrije Festivals’. Dit project wordt ondersteund door Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Contact

info@plasticpromise.nl