Promise_white_solid_transp.png

Join the Movement

Plastic Promise is een landelijk platform, waar kennis en ambities van pioneers worden gedeeld met als doel het plastic gebruik in de evenementen industrie te reduceren en de alsnog gebruikte plastics hoogwaardig te recyclen.