Swinkels Family Brewers NV

Swinkels Family Brewers NV

0.00

Swinkels Family Brewers NV wordt inmiddels geleid door de 7de generatie van de familie Swinkels. Zoals de familie zelf zegt: we hebben het bedrijf in bruikleen van de kinderen en kleinkinderen. Dat betekent dus dat we zuinig op onze spullen zijn en altijd kijken naar de lange termijn.

Lees meer »

Add To Cart

Statement SFB

Swinkels Family Brewers NV wordt inmiddels geleid door de 7de generatie van de familie Swinkels. Zoals de familie zelf zegt: we hebben het bedrijf in bruikleen van de kinderen en kleinkinderen. Dat betekent dus dat we zuinig op onze spullen zijn en altijd kijken naar de lange termijn. Duurzaam ondernemen geven we zo al generaties lang door. Het is onlosmakelijk verbonden met alles wat we doen en waar we voor staan. Wij geloven dat we de brouwerij op deze manier nog mooier door kunnen geven dan ze nu al is.

 

Onze kroonkurk

We hebben invloed op onze omgeving, ons eigen handelen en het handelen van onze stakeholders.  Op basis van onze stakeholdersdialoog en de daaruit voortvloeiende materialiteitsanalyse formuleerden we belangrijke thema’s voor de toekomst. Deze thema’s komen terug binnen de drie pijlers van onze kroonkurk;

  • Wereldwijde groei met lokale betrokkenheid

  • Duurzame en circulaire producten en bedrijfsvoering

  • Goede gezondheid en welzijn voor onze belanghebbenden

Op festivals worden onze bieren veelal in plastic bekers geschonken voor eenmalig gebruik. Wij zijn er van overtuigd dat dit anders moet om zo de schade op de omgeving te minimaliseren. Waar mogelijk gaan we inzetten op het hergebruik van bekers of recyclebare plastic bekers.

 

De ‘plastic promise’ willen we gaan realiseren door:

  • Slechts één soort plastic te gebruiken op onze festivals om onze dranken in uit te schenken, om zodoende hoogwaardige recycling mogelijk te maken.

  • Nauw(er) samen te werken met de juiste stakeholders binnen de industrie (o.a. Green Events en overige (dranken) partners), om zodoende de grootste positieve impact te kunnen realiseren.

  • In onze brouwerijen geen plastic bordjes, rietjes, bekers en andere wegwerpplastic te gebruiken.

  • Een recycling percentage van meer dan 99% van restromen en afval na te streven in onze brouwerijen. Daarnaast uitsluitend bekers en draagtrays te gebruiken op onze festivals van gerecycled materiaal.