MOJO

MOJO

0.00
Add To Cart

MOJO Concerts gebruikt vanaf de zomer 2019 alleen hernieuwbare biobased disposables op haar festivals en concerten. Hiermee kiest MOJO Concerts bewust voor biobased drinkbekers die gerecycled worden tot nieuwe hoogwaardige grondstoffen en biobased bordjes, bakjes, bestek en servetten in de horeca die, waar mogelijk, gecomposteerd worden.

Door alleen nog biobased disposables te gebruiken, verminderen we de afhankelijkheid van fossiele bronnen en de schadelijke uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast willen we het bewustzijn bij onze bezoekers stimuleren. Biobased disposables en de verwerking ervan, zijn als nieuwe categorie alternatieve materialen nog volop in ontwikkeling. Door te starten met het gebruik van biobased disposables helpen we de circulaire economie vorm te geven. Daarin spelen biobased materialen een belangrijke rol.

MOJO Concerts is aangesloten bij het Plastic Pact van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit samenwerkingsinitiatief van plastic producerende en plastic toepassende bedrijven zet zich in om de hoeveelheid plastic verpakkingen te verminderen en om de circulaire economie en hergebruik te vergroten. De partijen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen afval en zorgen ervoor dat grondstoffen effectief gerecycled en verwerkt kunnen worden tot nieuwe producten.