Eurosonic-Noorderslag

Eurosonic-Noorderslag

0.00

Zoals vastgelegd in onze duurzaamheidsvisie ‘Music for ever’ werkt Eurosonic Noorderslag aan de toekomst van haar festival en neemt maatregelen om de impact van haar activiteiten op het milieu tot een minimum te beperken.

Lees verder »

Add To Cart

Music for ever.

Zoals vastgelegd in onze duurzaamheidsvisie werkt Eurosonic Noorderslag aan de toekomst van haar festival en neemt maatregelen om de impact van haar activiteiten op het milieu tot een minimum te beperken. ESNS stelt kwaliteit voorop in al haar keuzes. Gebruik van wegwerpplastic levert onnodig veel afval op en past daarom niet in dat beleid.

ESNS wil in samenwerking met, leveranciers, sponsoren, food-partners, de gemeente, de gebruikte locaties en alle andere betrokkenen het gebruik van single-use plastic binnen de catering, frontstage en backstage zoveel mogelijk beperken. 

ESNS streeft er naar om uiterlijk in 2020 maar waar mogelijk eerder, helemaal geen disposables meer te gebruiken voor drankjes en op onze evenementen zoveel mogelijk over te schakelen op hardcups. Hierbij hebben ES-Air en Noorderslag in eerste instantie onze speciale aandacht.

Daarnaast zullen we partners van ESNS waarvan we tijdens ons evenement hun locatie gebruiken proberen te overtuigen dit ook niet meer te doen. We denken dat het mogelijk is om ten minste op deze locaties 50% reductie in gebruik van wegwerp cups (maar ook borden, bestek en rietjes) te bereiken. ESNS zal tijdens de briefings, werkoverleggen en vergaderingen met partner-locaties duurzaamheid in het algemeen en gebruik van wegwerpplastic in het bijzonder agenderen. ESNS zal tijdens de conferentie zoeken naar manieren om verduurzaming van evenementen en het terugdringen van het gebruik van wegwerpcups in het programma op te nemen om zo een bijdrage te leveren aan de awareness, de bekendheid met oplossingen en ook de actiebereidheid binnen de live industrie die ons evenement bezoekt. Op deze manier hopen we een positieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van de ecologische footprint van muziekevenementen.