Amsterdam Marathon

Amsterdam Marathon

0.00

De TCS Amsterdam Marathon bestaat sinds 1975 en is in die tijd gegroeid van enkele honderden deelnemers naar een evenement met tienduizenden lopers en bezoekers. Het wordt georganiseerd door Le Champion, dat haar bestaansrecht ontleent aan de bevordering van een gezonde en actieve samenleving.

Lees verder »

Add To Cart

De TCS Amsterdam Marathon bestaat sinds 1975 en is in die tijd gegroeid van enkele honderden deelnemers naar een evenement met tienduizenden lopers en bezoekers. Het wordt georganiseerd door Le Champion, dat haar bestaansrecht ontleent aan de bevordering van een gezonde en actieve samenleving. Dit is een ideële doelstelling waarmee per definitie óók een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de bevordering van duurzaamheid. Daarnaast streeft Le Champion ernaar om de evenementen zo duurzaam mogelijk te organiseren. Met dit duurzaamheidsbeleid wil Le Champion het volgende bereiken:

1) Het vergroten van de positieve impact en het en verkleinen van de negatieve impact van de eigen bedrijfsvoering.

2) Dat de ketenpartners aantoonbaar duurzaam ondernemen.

3) Het vergroten van het positieve imago van Le Champion als duurzame organisatie, die een positieve bijdrage levert aan de maatschappij.

4) Het werven en binden van stakeholders (waaronder ook eigen medewerkers), die waarde hechten aan het duurzame karakter van Le Champion.

Met deze plastic promise zetten we een nieuwe stap in de bestrijding van afval. Daarom doet TCS Amsterdam Marathon deze promise: Wij zullen samen met onze drank supplier Isostar uiterlijk 2020 drinkflesjes vervangen door een duurzamer alternatief en het plastic dat nog wordt ingezet is alleen goed gescheiden in te zamelen, af te voeren en te verwerken.